Bekijk uw pensioen in de pensioenplanner

In de pensioenplanner kunt u zelf zien welke financiële gevolgen uw keuzes hebben op uw pensioen. De planner geeft stap voor stap antwoord op uw vragen, inclusief de bruto en netto bedragen die daarbij horen. Hier kunt u uw pensioengegevens inzien, en bekijken welke gevolgen bepaalde keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen of het pensioen van uw partner.

De pensioenplanner berekent uw verwachte pensioen op basis van de (fiscale) tarieven en het pensioenreglement per juli 2024. De definitieve vaststelling van bedragen wordt bepaald op de datum waarop het pensioen werkelijk ingaat. Hierdoor kunnen de bedragen afwijken.

De planner opent in een nieuw venster, het ophalen van uw gegevens kan een aantal seconden duren.

Let op!

 • Is uw pensioen al aan u toegekend en heeft u hierover bericht van ons ontvangen? Of ontvangt u al pensioen van ons?
  Dan zijn de bedragen die u hier ziet mogelijk onjuist. Wij raden u aan geen gebruik te maken van de pensioenplanner. Deze is bedoeld voor mensen die nog met pensioen moeten gaan.

 • Bent u arbeidsongeschikt en wilt u uw pensioen eerder in laten gaan?
  Dan vragen wij u contact op te nemen met de Klantenservice. Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft namelijk invloed op het vervroegen van uw pensioen. De Klantenservice kan u meer informatie hierover geven.

 • Bent u 60 jaar of ouder?
  Dan kunt u vanaf 3 januari 2022 misschien gebruikmaken van een van de zwaarwerkregelingen die zijn opgenomen in de nieuwe cao SAVG. Het gaat om de Generatiepact-regeling (80/90/100% regeling) en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Uitvoeringsregelingen SAG.

 • Woont u in het buitenland?
  Door een wetswijziging heeft u als u in het buitenland woont vanaf 2019 niet altijd recht op loonheffingskorting. Past BPF Schilders de loonheffingskorting toe? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de ingehouden loonheffing, maar wel op de verdragsbijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Als u ook in aanmerking wilt komen voor loonheffingskorting op de loonheffing, regelt u dit zelf met de Belastingdienst. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst.

Heeft u hierover vragen? Neemt u dan contact op met de klantenservice.