Infodesk

Disclaimer Infodesk

BPF Schilders besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website, de pensioenplanner en de chatfunctie. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. BPF Schilders aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

BPF Schilders stelt de informatie alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat BPF Schilders niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

Pensioenplanner en chat

De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. De gegevens in de pensioenplanner zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement en rekenfactoren, de gegevens die bij ons bekend zijn en een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot pensioendatum. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot andere pensioenuitkomsten. De pensioenplanner en chat van BPF Schilders bevatten geen advies of informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. Mocht u na het invullen van de pensioenplanner of na het voeren van een chatgesprek iets willen veranderen aan uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw financiën en pensioen? Dan raadt BPF Schilders aan vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een externe adviseur. BPF Schilders aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor een eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u heeft als gevolg van het gebruik van de informatie op de pensioenplanner of de chat. BPF Schilders vraagt via de chat nooit persoonsgegevens op. Ook geeft BPF Schilders om veiligheidsredenen via de chat geen persoonsgegevens door. De chat met de werknemer, gepensioneerde of ondernemer wordt opgeslagen om ons te helpen bij analyses en verbetering van onze diensten.