Infodesk

Disclaimer Infodesk

BPF Schilders besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website en de e-mailnieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. BPF Schilders aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

BPF Schilders stelt de informatie op de website en de e-nieuwsbrief alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat BPF Schilders niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt. De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

De gegevens in de pensioenplanner zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement en rekenfactoren, de gegevens die bij ons bekend zijn en een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot pensioendatum. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot andere pensioenuitkomsten.