Infodesk

Disclaimer Infodesk

BPF Schilders besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website, de bestuursblog, de e-mailnieuwsbrief, de pensioenplanner, de keuzehulp en de chatfunctie. BPF Schilders behoudt zich het recht voor om informatie te corrigeren als deze onvolledig, onjuist of achterhaald blijkt te zijn.

BPF Schilders is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u heeft door het gebruik van de informatie op de Infodesk.

Pensioenplanner, keuzehulp en chat

De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner en keuzehulp zijn schattingen. Voor de gegevens in de pensioenplanner en keuzehulp gaan we uit van het huidige pensioenreglement en rekenfactoren, de gegevens die bij ons bekend zijn en een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot pensioendatum. Bij wijzigingen hierin leidt dat tot andere pensioenuitkomsten.

De pensioenplanner, keuzehulp en chat van BPF Schilders bevatten geen advies of informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. Verandert uw persoonlijke situatie in uw financiën en pensioen? Dan raadt BPF Schilders aan vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een adviseur. BPF Schilders is niet aansprakelijk is voor eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u heeft door het gebruik van de informatie op de pensioenplanner, de keuzehulp of de chat.

BPF Schilders vraagt via de chat nooit persoonsgegevens op. Ook geeft BPF Schilders om veiligheidsredenen via de chat geen persoonsgegevens door. De chat met de werknemer, gepensioneerde of ondernemer wordt opgeslagen om ons te helpen bij analyses en verbetering van onze diensten.