Infodesk

Disclaimer Infodesk

BPF Schilders besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website, de bestuursblog, de e-mailnieuwsbrief, de pensioenplanner, de keuzehulp en de chatfunctie. Het kan voorkomen dat de getoonde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is.

BPF Schilders stelt de inhoud alleen beschikbaar om te informeren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer begrijpt dat BPF Schilders niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die door de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

Pensioenplanner en chat

De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner zijn schattingen. Voor de gegevens in de pensioenplanner gaan we uit  van het huidige pensioenreglement en rekenfactoren, de gegevens die bij ons bekend zijn en een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot pensioendatum. Bij wijzigingen hierin leidt dat tot andere pensioenuitkomsten. De pensioenplanner en chat van BPF Schilders bevatten geen advies of informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. Verandert uw persoonlijke situatie in uw financiën en pensioen? Dan raadt BPF Schilders aan vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een externe adviseur. U begrijpt dat BPF Schilders niet aansprakelijk is voor een eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u heeft door het gebruik van de informatie op de pensioenplanner of de chat.

BPF Schilders vraagt via de chat nooit persoonsgegevens op. Ook geeft BPF Schilders om veiligheidsredenen via de chat geen persoonsgegevens door. De chat met de werknemer, gepensioneerde of ondernemer wordt opgeslagen om ons te helpen bij analyses en verbetering van onze diensten.